Byty - Teplo - Služby

Hľadáte dôveryhodného partnera na výkon správy Vášho domu, rozhodli ste sa zmeniť správcu, stanete sa vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru a potrebujete zabezpečiť správu Vášho domu ?

Kontaktujte nás Viac o nás

Očakávaná výzva na rekonštrukciu teplovodov pre výrobcov a distribútorov tepla je už zverejnená

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila 3.3.2017 20.VÝZVU NA PREKLADANIE ŽIADOSTI O POSKYTOVANIE NENAVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU. Zameranie- Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla, kód výzvy- OPKZP-POI4-SC451-2017-20.

Komentáre vypnuté na Očakávaná výzva na rekonštrukciu teplovodov pre výrobcov a distribútorov tepla je už zverejnená Čítaj viac

Stanovisko konateľa spoločnosti BYTES s.r.o. k odstávke dodávky tepla 3.2.2017 a 5.2.2017

Na úvod sa chcem ospravedlniť všetkým odberateľom tepla CTZ spoločnosti Bytes za čiastočné prerušenie dodávok tepla a TUV z dôvodu havárií na teplovodoch. Je našou maximálnou snahou zabezpečiť tepelnú pohodu pre našich odberateľov, čo sa nám podarilo aj v období extrémnych mrazov začiatkom roka, ktoré dosiahli dlhodobo až -25 ֯C. Porucha na zastaralom teplovodnom potrubí […]

Stanovisko konateľa k hrozbe úpadku – kríze v spoločnosti Bytes s.r.o. Detva

Dňa 23.04.2015 Národnou radou Slovenskej republiky Zákonom č. 87/2015 Z.z. bol novelizovaný zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. S účinnosťou od 1. 1. 2016 boli do Obchodného zákonníka zavedené aj ustanovenia §67 týkajúce sa „krízy“ v obchodnej spoločnosti. Zmeny Obchodného zákonníka účinné od 01.01.2016 a ostatné zákonné povinnosti za spôsobenú škodu a trestnoprávnu zodpovednosť sa […]

OTVORENÝ LIST – Stanovisko k zverejňovaným nepravdivým informáciám

Vyjadrenie konateľa spoločnosti BYTES s.r.o. k zavádzajúcim a nepravdivým informáciám prezentovaným v ostatnom čase na verejnosti, v médiách súvisiacich s dodávaním tepla, jeho ceny a kontrole spoločnosti dozornou radou. Spoločnosť BYTES s.r.o. nikdy NEOPRÁVNENE nechcela, ani neúčtovala cenu tepla v rozpore s rozhodnutím Valného zhromaždenia, ktoré schvaľuje cenu tepla 100 % hlasov všetkých spoločníkov.

Detva úplne prestane kúriť plynom, meníme staré teplovody

Detva úplne prestane kúriť plynom, meníme staré teplovody

Výrobu a distribúciu tepla v Detve zabezpečuje spoločnosť BYTES, ktorá má dvoch vlastníkov – BIOMASS ENERGY (65,71%) a mesto Detva (34,29%). Detva má moderné a ekologické tepelné hospodárstvo. Na výrobu tepla využíva biomasu a z malej časti plyn. Práve v tohtoročnej etape sa prepojením teplovodu odstráni aj posledná plynová kotolňa, ktorá sa nachádza na Dolinkách. […]

« Staršie záznamy