Byty - Teplo - Služby

Hľadáte dôveryhodného partnera na výkon správy Vášho domu, rozhodli ste sa zmeniť správcu, stanete sa vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru a potrebujete zabezpečiť správu Vášho domu ?

Kontaktujte nás Viac o nás

Detva úplne prestane kúriť plynom, meníme staré teplovody

Detva úplne prestane kúriť plynom, meníme staré teplovody

Výrobu a distribúciu tepla v Detve zabezpečuje spoločnosť BYTES, ktorá má dvoch vlastníkov – BIOMASS ENERGY (65,71%) a mesto Detva (34,29%).

Detva má moderné a ekologické tepelné hospodárstvo. Na výrobu tepla využíva biomasu a z malej časti plyn. Práve v tohtoročnej etape sa prepojením teplovodu odstráni aj posledná plynová kotolňa, ktorá sa nachádza na Dolinkách. ,,Tým bude najdrahšie palivo na na výrobu tepla nahradené lacnejším ,ekologickejším a hlavne domácim . Pri tvorbe ceny tepla pre domácnosti a organizácie budú nižšie variabilné náklady,“ povedal konateľ spoločnosti Bytes Ján Budáč.

V rámci rekonštrukcie teplovodov etapa 2014 sa plánuje viacero na seba súvisiacich krokov: vypracovanie projektu, výkopové, búracie a stavebné práce – výstavba teplovodného kanála, demontáž starých rúr, úpravy šácht a rozvodov, pokládky, zváranie a montáže nových teplovodných rúr, zásypy teplovodov, dokončovacie technické a terénne úpravy, demontáž starých výmenničiek a výroba a montáž nových výmenničiek, skomunikovanie výmenničiek na centrálny dispečing, iné práce vyvolané rekonštrukciou.

Nasledovné investičné akcie budú prebiehať: od III. základnej školy smerom na Dolinky-odstavenie plynovej kotolne K4, od Domu kultúry po zdravotnícke stredisko Rescue Med-rekonštrukcia vrámci obnovy vonkajších priestorov Domu kultúry a od Hotela Detva po telocvičňu SSŠ, od budovy SSŠ po internát číslo 3-rekonštrukcia havaríjnej časti trasy teplovodu a popod budovy za Hotelom.

Viaceré, hlavne stavebné práce už začali. Celkovo by investičný plán etapa 2014 mal byť dokončený do polovice októbra . Celková suma investície je 278 tisíc eur bez DPH. Valné zhromaždenie schválilo pre spoločnosť BYTES bezúročnú pôžičku na financovanie etapy 2014, podľa výšky jednotlivých vlastníckych podielov, s odkladom splátky od roku 2017. Splatnosť je naplánovaná do konca roka 2019.

Uvedené investičné plány dopomôžu k plnému efektu projektu moderného a ekologického tepelného hospodárstva v Detve a stabilizácií ceny tepla. Potrebné sú v ďalších rokoch nové investície na výmenu starých teplovodov a to hlavne na ulici M.R.Štefánika a takmer vo všetkých častiach sídliska „za potokom“.


Zaradené pod Aktuality dňa 3. júla 2014 od Bytes s.r.o..

Nechaj odpoveď