Byty - Teplo - Služby

Hľadáte dôveryhodného partnera na výkon správy Vášho domu, rozhodli ste sa zmeniť správcu, stanete sa vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru a potrebujete zabezpečiť správu Vášho domu ?

Kontaktujte nás Viac o nás

Nevlastní synovia Detvy – bloger, vedenie mesta, občiansky aktivista z kola von

Reakcia vedenia spoločnosti BYTES na blogy Radovana Bránika.

Vďaka Eurofondom má Detva lacné teplo. Dotácie z Eurofondov totiž nevstupujú do výpočtu nákladov na výrobu tepla, vďaka čomu majú Detvanci jednu z najnižších cien na Slovensku vôbec.  Nebolo by to však možné pokiaľ by spoločnosť BYTES neprešla transformáciou. Preto ak niekto škandalizuje čerpanie Eurofondov spoločnosťou BYTES, ide priamo proti záujmom Detvancov.

Mesto nikdy nedisponovalo ani nedisponuje Oprávnením na podnikanie v tepelnej energetike. Ak by spoločnosť BYTES s.r.o. neprešla v roku 2008 transformáciou vlastníckych vzťahov, mesto Detva , ako jediný vtedajší vlastník by nezískalo ani jednu z možností čerpania dotácií z Európskych fondov na rekonštrukciu zastaralých štyridsaťročných teplovodov, výmenníkových staníc a výstavbu Centrálneho tepelného zdroja na biomasu.

Ak by mesto túto modernizáciu neurobilo cena tepla by bola oproti súčasnosti možno dvojnásobná. Ak by ju realizovalo, muselo by ju financovať z vlastných zdrojov, teda z rozpočtu mesta a úverov. To by znamenalo jednak menej peňazí na ostatný rozvoj Detvy a jednak premietnutie, všetkých nákladov do ceny tepla. Tá by aj napriek modernizácií technológií bola na úrovni 30/GJ.

Práve transformácia vlastníckych vzťahov v spoločnosti BYTES s.r.o. umožnila naštartovať jej rozvoj s cieľom stabilizovať ceny tepla pre obyvateľov.

A to predovšetkým:

  • zmenou palivovej základne z plynu na biomasu
  • rekonštrukciou tepelných rozvodov
  • rekonštrukciou výmenníkových staníc.

Na výstavbu Centrálneho zdroja a časti teplovodných rozvodov  získal BYTES v roku 2009 50% nenávratnú dotáciu vo výške 3 458 011,52 .

Na dokončenie rekonštrukcie teplovodov a výmenníkových staníc , ktorá práve prebieha, získala spoločnosť BYTES v roku 2018 75% nenávratnú dotáciu vo výške 1 763 358,97 .

Z vlastných zdrojov a úverov spoločnosť BYTES  prefinancovala ďalších 4 075 961,08.

Pri výpočte ceny za teplo pre obyvateľov, sa zohľadňujú oprávnené náklady výrobcu a teda aj náklady vynaložené na rekonštrukcie technológií. Nie však nenávratné dotácie z Eurofondov.

Práve vďaka schopnosti BYTESU získať 5 221 370,49 € z Eurofondov, ktoré nevstupujú do výpočtu ceny tepla, má Detva aj zrekonštruované tepelné hospodárstvo a zároveň jednu z najnižších cien tepla na Slovensku.

Rozhodnutím regulátora-URSO č. 0337/2017/T je cena tepla pre spoločnosť BYTES s.r.o. chválená na obdobie 1.1.2017-31.12.2021 vo výške 25,34€/GJ. Toto sú reálne fakty, za ktorými sa skrýva množstvo práce kolegov a spolupracovníkov.

Je už bohužiaľ „folklórom aktivistov“ traumatizovať obyvateľov Detvy témou BYTES, cena tepla, vrátenie rozvodov, odpájanie od CZT….atď. Nie je to inak ani teraz, pár dní pred komunálnymi voľbami.

Pozorný čitateľ si  už určite dávno všimol „náhodnú“ obsahovú a vecnú podobnosť na tému BYTES v článkoch blogera Bránika a Detvianskych ,,aktivistov“ na stránke Dtinfo. Ale vraj podľa blogera sa nepoznajú…

Pán bloger nezabudol ani  v článku „Keď padajú MASky“ spomenúť tému BYTES. Zverejnil stanovisko menšinového vlastníka, ktorým mesto Detva je, o ktoré požiadal a cituje z neho:  „ jeden z vlastníkov netuší, že je poškodzovaný jeho záujem a ani že je niekým draho chránený“.

Za mesto  Detva iniciatívne poskytol informáciu blogerovi pán prednosta Slemenský, že mesto nemá výhrady k obsahu článku, nepoškodzuje mesto ako spoločníka nič nevie o krízovej komunikácií a bude sa pýtať na Valnom zhromaždení konateľa.

nevie , nepoškodzuje, netuší, nezaujíma sa…. Ale….

Ako konateľ spoločnosti som okrem iného, v zmysle Spoločenskej zmluvy, povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých ich spoločníkov. Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti  a konateľ je povinný jej poskytnúť informácie .

Na základe negatívnej medializácie spoločnosti blogera Bránika v článku z 12.9.2018 som na zvolanej Dozornej rade spoločnosti dňa 27.9.2018 okrem iného informoval všetkých členov o mojom postupe voči negatívnej medializácií spoločnosti BYTES v článkoch uvedeného blogera. Informoval som ich podrobne o objednávke mediálneho poradenstva pre krízovú komunikáciu, predložil som im objednávku s predmetom objednávky a cenou za služby. Informoval som členov o mnou uverejnenom stanovisku na stránke BYTES a krokoch na odvrátenie reputačných rizík, ktorými sa pán Bránik spoločnosti vyhrážal.

Informoval som členov o reálnej ekonomickej hrozbe pre spoločnosť (teda aj pre majetok oboch spoločníkov),  pretože financujúca banka a jej risk managament vyhodnotil medializované informácie, ako možné ohrozenie svojich zdrojov. Po jednaniach s financujúcou bankou sa nám podarilo situáciu stabilizovať. Jednalo sa o hrozbu priameho negatívneho ekonomického dopadu na spoločnosť a teda aj každého spoločníka vo výške niekoľko 100 000€. Teda došlo by aj k ekonomickému poškodeniu mesta Detva , ako spoločníka.

nevie , nepoškodzuje, netuší, nezaujíma sa , ale…

Dozorná rada má troch členov. Predseda dozornej rady je hlavný ekonóm mesta (pravidelná komunikácia s primátorom a prednostom Slemenským)…

Odmietam sa stať súčasťou predvolebného boja. Pre zachovanie  stanovených cieľov spoločnosti  BYTES voči odberateľom tepla v meste Detva pre udržanie stability nízkej ceny tepla aj pri avizovanom zvýšenie cien plynu a elektriny o 6 až 8 %,  budem naďalej robiť všetky potrebné kroky pre ochranu záujmov spoločnosti BYTES a jej podielníkov.

Ing. Ján Budáč
Konateľ spoločnosti.


Zaradené pod Aktuality dňa 7. novembra 2018 od bytes.

Nechaj odpoveď