Byty - Teplo - Služby

Hľadáte dôveryhodného partnera na výkon správy Vášho domu, rozhodli ste sa zmeniť správcu, stanete sa vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru a potrebujete zabezpečiť správu Vášho domu ?

Kontaktujte nás Viac o nás

Nová ekologická daň z energií? Môže zaťažiť rozpočty domácností

Plyn, elektrina aj uhlie majú byť na budúci rok zaťažené novou spotrebnou daňou. Ide o takzvanú ekologickú daň, ktorú ešte pred vyše desiatimi rokmi stanovila Európska komisia a Slovensko na ňu pri domácnostiach celé roky uplatňovalo výnimky. Prechodné obdobie sa však končí a rezort financií aktuálne ohlásil, že chystá zmeny daní. K tým by mohlo dôjsť možno už na budúci rok v júli.

Ak Brusel Slovensku už neustúpi, každá megawatthodina energie z plynu a elektriny bude zdanená sumou 1,31 eura. Pre bežnú 4-člennú domácnosť, ktorá používa elektrinu, by to znamenalo ročný výdavok navyše v sume asi 5 eur. Ďalších 40 eur by zaplatila, ak používa na kúrenie plyn, respektíve teplo vyrábané z plynu, ktorý používa väčšina kotolní. Uhlie na kúrenie využíva v súčasnosti už málokto, spotrebná daň pri ňom by však bola 10,62 eura za tonu.

Európska komisia chce daňou znížiť spotrebu palív, ktoré sa do EÚ väčšinou dovážajú, zvýšiť energetickú sebestačnosť a znížiť emisie. Na Slovensku však ľudia platia z energií 20-percentnú daň z pridanej hodnoty, čo je viac ako v niektorých iných krajinách EÚ. Z pohľadu spotrebiteľov by tak bolo spravodlivé, ak by sa s novou daňou zároveň adekvátne znížila DPH, aby bol dosah na ceny a platby ľudí nulový.

Ministerstvo financií zatiaľ hovorí len toľko, že v iných krajinách ekologická daň funguje inak ako u nás. „Potrebu revízie ukázali poznatky z praxe a porovnanie so systémami v iných členských krajinách,“ píše rezort v predbežnej informácii o príprave novej legislatívy.

Je otázne, či Slovensko môže od spotrebnej dane z energií ďalej oslobodiť konečných spotrebiteľov, alebo nie. Zámer zmeniť legislatívu naznačuje, že daň niekoho zaťaží. Na to, či vláda rokuje s Bruselom o ďalšom predĺžení výnimky na spotrebné dane z elektriny, uhlia a zo zemného plynu pre zraniteľných odberateľov, sa denník Pravda pýtal ministerstva hospodárstva a ministerstva financií. „K detailom je nateraz predčasné sa vyjadrovať,“ odpovedal tlačový odbor ministerstva financií. Rezort hospodárstva nás odkázal späť na ministerstvo financií.

Rezort financií zatiaľ informoval o zámere zmeniť legislatívu. Momentálne je k tomu ukončené pripomienkové konanie. K predbežnej informácii prišli tri zhodné pripomienky od dodávateľa plynu SPP a dvoch zamestnávateľských združení RÚZ a AZZZ za zachovanie oslobodenia od dane zo zemného plynu najmä pre prípady výroby elektriny a kombinovanej výroby elektriny a tepla. A tiež za plné oslobodenie od dane pre bioplyn, biometán a iné pokročilé plynné palivo vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu bez ohľadu na jeho použitie.

Výnimky aj pre chemikov či hutníkov

V predbežnej informácii k návrhu novely rezort financií zatiaľ píše, že cieľom je „zjednodušiť zdaňovanie elektriny, uhlia a zemného plynu, dosiahnutie neutrality zaobchádzania s týmito predmetmi dane a zníženie administratívnej záťaže“. „Ak by došlo k zrušeniu oslobodení od spotrebnej dane z energií, pocítia nárast cien elektriny a plynu najmä domácnosti, a to o 1,32 eura za megawatthodinu bez DPH,“ hovorí riaditeľ predaja Slovakia Energy Jiří Koudela. V súčasnosti totiž domácnosti danú spotrebnú daň z energií neplatia. Ostatným, čo využívajú od spotrebnej dane oslobodené komodity, by sa ich zrušenie premietlo ako nárast nákladov podľa objemu ich spotreby, dodáva.

Kto teraz oslobodený nie je, daň platí. Spotrebná daň pri elektrine a plyne na kúrenie je 1,32 eura na megawatthodinu bez DPH. Zemný plyn v prípade použitia ako stlačený pre pohon v doprave má sadzbu 9,36 eura na megawatthodinu bez DPH. Pre uhlie má spotrebná daň výšku 10,62 eura za tonu bez DPH. Práve o tieto sumy majú oslobodení spotrebitelia tieto komodity lacnejšie. Medzi nich okrem domácností v rámci výnimiek patria veľké chemické a hutnícke továrne, prevádzkovatelia železničnej dopravy a výrobcovia elektriny, ak elektrinu používajú na zabezpečenie a udržanie výroby elektriny, alebo výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov a vysokoúčinné kombinované výroby elektriny a tepla.

Daň bude, otázne je, kto ju zaplatí

„Dá sa predpokladať nárast cien. Nie je ale jasné, koho by sa mal týkať a v akej výške by mal byť,“ hovorí portfólio manažér spoločnosti Magna Energia Martin Semrič. Legislatívny zámer totiž zatiaľ neobsahuje žiadne podrobnosti, ktoré by prezradili viac. Vlani štát aj pri platnosti rôznych výnimiek na spotrebnej dani z plynu zinkasoval 26 miliónov eur, z elektriny 12 miliónov eur a z najmenej ekologického uhlia paradoxne len 411-tisíc eur.

Významnou položkou v rámci výnimiek je oslobodenie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Podľa Semriča by sa úplne inak prejavilo zrušenie ich daňového zvýhodnenia alebo obmedzenie špecifických podporných schém pre vybrané segmenty hospodárstva, ako je napríklad metalurgia. Predpokladá však, že štát nebude rušiť záujmy zraniteľných odberateľov. Tými sú u nás domácnosti a malé podniky.

„Ak by uhlie použité na technologické účely nebolo oslobodené od dane, pre HBP by to predstavovalo vyššie náklady,“ povedala Adriana Siváková, hovorkyňa Hornonitrianskych baní Prievidza, ktoré sú jediným domácim dodávateľom hnedého uhlia. Ceny jednotlivých produktov sú podľa nej nižšie z dôvodu, že v cene neboli započítané spotrebné dane. V prípade uhlia je sadzba spotrebnej dane 10,62 eura za tonu. Podiel domáceho hnedého uhlia HBP na celkovej spotrebe uhlia na Slovensku je okolo 30 percent.

O zavedení spotrebnej dane z energií sa uvažovalo aj v minulosti. Pôvodne mali domácnosti začať platiť dane už od roku 2008, no Slovensko si vyrokovalo výnimku. Až do konca júna budúceho roku platí pre Slovensko schéma štátnej pomoci. Tá udeľuje viacero oslobodení od spotrebnej dane.

Aké ceny ohlási Jahnátek od januára 2018?

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) schvaľuje ceny „pre regulované subjekty bez DPH, ako aj bez spotrebnej dane“, povedal hovorca regulačného úradu Radovan Igaz. Bližšie vyjadrovať sa k plánovaným zmenám v legislatíve nechcel.

Na ceny elektriny a plynu tlačí aj trh. Čo priznal aj samotný regulátor. Na burzách dražela v posledných mesiacoch hlavne elektrina. V súčasnosti sa jej cena pohybuje tesne pod hranicou 40 eur za megawatthodinu. Pred rokom bola jej cena na úrovni 28 eur za megawatthodinu. „Medziročne teda môžeme hovoriť o približne 40-percentnom náraste,“ hovorí M. Semrič. Rast cien komodity by mohol zvýšiť od januára 2018 konečné ceny elektriny o dve percentá. Konečné ceny plynu by zase z trhových dôvodov mohli poskočiť o dve až tri percentá. ÚRSO, na čele ktorého je od leta Ľubomír Jahnátek, však ešte môže znížiť regulovanú časť ceny, a tak by dosah na konečné ceny nemusel byť možno nakoniec žiadny.

Pri plyne išli tiež burzové ceny hore. Plyn pre rok 2018 sa momentálne obchoduje na úrovni 17,30 eura za megawatthodinu, pričom pred rokom bol približne o jedno euro za megawatthodinu lacnejší.

.

Článok bol publikovaný dňa 23.10.2017 na: https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/445742-nova-ekologicka-dan-z-energii-moze-zatazit-rozpocty-domacnosti/


Príklady súčasných výnimiek zo spotrebných daní

  • Daň z elektriny a plynu (1,32 eura/MWh) a uhlia (10,62 eura/tona) neplatia domácnosti ako koneční spotrebitelia.**
  • Od dane je oslobodená aj elektrina používaná predovšetkým na účelychemickej redukcie, či v metalurgických procesoch, či vyrobená z obnoviteľného zdroja, alebo v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla.**
  • Oslobodená je aj elektrina používaná na prepravu osôb alebo nákladov vlakom, metrom, električkou, trolejbusom, elektrobusom alebo lanovkou.**
  • Od dane je oslobodené aj uhlie používané napríklad v mineralogických procesoch, na iný účel ako pohonná látka alebo ako palivo na výrobu tepla.**
  • Od dane je oslobodený aj zemný plyn, ak je používaný na duálne použitie, v mineralogických procesoch, na iný účel ako pohonná látka alebo ako palivo na výrobu tepla, na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, na výrobu elektriny.**
  • Oslobodený je aj plyn používaný na činnosti bezprostredne súvisiaces prepravou osôb alebo nákladov v železničnej doprave vykonávané v rámci podnikania.**

ZDROJ: Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu


Zaradené pod Aktuality dňa 24. októbra 2017 od bytes.

Komentáre sú zakázané.