BYTES s.r.o. zabezpečuje všetky potrebné služby pre vaše pohodlné a bezproblémové bývanie – správu bytov, výrobu a dodávku tepla a všetky servisné práce.


Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou a zápisom do Obchodného registra dňa 15.12.1993 , Oddiel Sro, vložka č. 1577/S. Spoločnosť je právnickou osobou s vlastnou subjektivitou.

Predmet činnosti spoločnosti BYTES, s.r.o.:

  • výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
  • správa bytového hospodárstva a nebytových priestorov
  • prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  • údržba a vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  • pranie a chemické čistenie textílií a kožušín
  • montáž určených meradiel: merače pretečeného množstva vody – na studenú vodu, merače pretečeného množstva vody – na teplú vodu, merače tepla a ich členy
  • ostatné činnosti (výpis z obchodného registra)

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba tepla a teplej úžitkovej vody pre mesto Detva. Strategický cieľ spoločnosti je prebudovať zastarané nesúrodé tepelné hospodárstvo, atomizované do štyroch nezávislých okruhov na jeden kompaktný systém zásobovania teplom a TÚV pre celé mesto, postavený prioritne na báze využívania obnoviteľných zdrojov zabezpečený modernými technickými zariadeniami.

Dôsledkom realizácie bude a čiastočne už aj je stabilizácia ceny tepla pre koncového užívateľa a prioritné využitie regionálnych zdrojov na výrobu tepla pre mesto Detva.  Spoločnosť BYTES, s.r.o. je orientovaná na zákazníka a uspokojovanie jeho potrieb a požiadaviek.


 

Hľadáte dôveryhodného partnera na výkon správy Vášho domu, rozhodli ste sa zmeniť správcu, stanete sa vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru a potrebujete zabezpečiť správu Vášho domu? KONTAKTUJTE NÁS!