Stredisko údržba

Spoločnosť vykonáva opravy a údržby bytových a nebytových domov v správe spoločnosti  strediskom údržby. Stredisko údržby zabezpečuje:

  • zámočnícke práce
  • elektroinštalačné práce
  • vodárenské a kúrenárske práce
  • montáž určených meradiel: merače pretečeného množstva vody – na studenú vodu, merače pretečeného množstva vody – na teplú vodu, merače tepla a ich členy
  • údržbu tepelných zariadení a rozvodov

Uvedený rozsah prác ponúkame aj ostatným bytovým domov, ktoré nie sú v správe spoločnosti, prípadne štátnym inštitúciám, školám a pod.

Havarijnú službu realizujeme na ÚK, TÚV, SV, elektro, odpady, … podľa nahlásenia a dôležitosti, t.j. sme pripravení vykonať i v čase pracovného voľna.

Potrebujete objednať servis alebo nahlásiť havarijný stav? Kontaktujte nás!


Chemická čistiareň šatstva

Prevádzka: M.R.Štefánika 918/64, Detva

Vedúca prevádzky: Emilia Budáčová

Telefón: 0917 424 713

Pracovná doba:

Pondelok 8:30 hod. – 13:00 hod.
Utorok 8:30 hod. – 13:00 hod.
Streda 11:30 hod. – 16:00 hod.
Štvrtok 11:30 hod. – 16:00 hod.
Piatok 11:30 hod. – 16:00 hod.

Cenník na stiahnutie: