Stredisko údržba

Spoločnosť vykonáva opravy a údržby bytových a nebytových domov v správe spoločnosti  strediskom údržby. Stredisko údržby zabezpečuje:

  • zámočnícke práce
  • elektroinštalačné práce
  • vodárenské a kúrenárske práce
  • montáž určených meradiel: merače pretečeného množstva vody – na studenú vodu, merače pretečeného množstva vody – na teplú vodu, merače tepla a ich členy
  • údržbu tepelných zariadení a rozvodov

Uvedený rozsah prác ponúkame aj ostatným bytovým domov, ktoré nie sú v správe spoločnosti, prípadne štátnym inštitúciám, školám a pod.

Havarijnú službu realizujeme na ÚK, TÚV, SV, elektro, odpady, … podľa nahlásenia a dôležitosti, t.j. sme pripravení vykonať i v čase pracovného voľna.

Potrebujete objednať servis alebo nahlásiť havarijný stav? Kontaktujte nás!


Chemická čistiareň šatstva

Adresa: M.R.Štefánika 918/64, Detva

Kontakt: Anna Mikušová, t.č.: 0917 424 713

Pracovná doba:

Pondelok Zatvorené
Utorok Zatvorené
Streda 8:00 – 12:00 hod. 12:30 – 16:30 hod.
Štvrtok 8:00 – 12:00 hod. 12:30 – 16:30 hod.
Piatok 8:00 – 12:00 hod. 12:30 – 16:30 hod.

Cenník na stiahnutie: