Späť na komentár
Byty - Teplo - Služby

Sme váš partner pre pohodlné bývanie

BYTES s.r.o. zabezpečuje všetky potrebné služby pre vaše pohodlné a bezproblémové bývanie - správu bytov, výrobu a dodávku tepla a všetky servisné práce.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba tepla a teplej úžitkovej vody pre mesto Detva. Strategický cieľ spoločnosti je prebudovať zastarané nesúrodé tepelné hospodárstvo, atomizované do štyroch nezávislých okruhov na jeden kompaktný systém zásobovania teplom a TÚV pre celé mesto, postavený prioritne na báze využívania obnoviteľných zdrojov zabezpečený modernými technickými zariadeniami.

Dôsledkom realizácie našich plánov je už čiastočne stabilizácia ceny tepla pre koncového užívateľa a prioritné využitie regionálnych zdrojov na výrobu tepla pre mesto Detva. Spoločnosť BYTES, s.r.o. je orientovaná na zákazníka a uspokojovanie jeho potrieb a požiadaviek.

BYTES - Váš spoľahlivý partner pre správu bytových domov

Hľadáte dôveryhodného partnera na výkon správy Vášho domu, rozhodli ste sa zmeniť správcu, stanete sa vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru a potrebujete zabezpečiť správu Vášho domu?

Aktuality a oznamy

Pozrite si posledné aktuálne informácie a oznamy spoločnosti Bytes s.r.o. Archív článkov nájdete na podstránke Aktuality.

Koniec dodávky tepla pre UK od 3.5.2024

Spoločnosť BYTES s.r.o., oznamuje odberateľom tepla, že v zmysle vyhl. 152/2005 §1 ods.3, končí dodávka tepla pre ústredné kúrenie (UK) od 3.5.2024.

Oznam o zahájení vykurovacej sezóny 2023/2024 v meste Detva

Spoločnosť BYTES, s.r.o., Detva bola dňom 1.9.2023 pripravená na zahájenie novej vykurovacej sezóny 2023/2024. Vzhľadom na splnené podmienky na dodávku tepla v zmysle platnej legislatívy Vám oznamujeme, že aktuálna vykurovacia

Koniec dodávky tepla pre UK od 22.5.2023

Spoločnosť BYTES s.r.o., oznamuje odberateľom tepla, že v zmysle vyhl. 152/2005 §1 ods.3, končí dodávka tepla pre ústredné kúrenie (UK) od 22.5.2023.

Zahájenie vykurovacej sezóny 2021/2022 v meste Detva

Vzhľadom na splnené podmienky na dodávku tepla v zmysle platnej legislatívy Vám oznamujeme, že aktuálna vykurovacia sezóna bude v Detve zahájená dňa:

22.9.2021 

s postupným nábehom jednotlivým etáp, odovzdávacích staníc tepla a odberných miest.

Pošlite nám správu

Prostredníctvom nasledujúceho formulára nám môžete odoslať správu alebo pripomienky.