Obmedzená dodávka tepla v utorok 5.12.2023

Spoločnosť BYTES s.r.o. oznamuje odberateľom tepla v Detve, že dňa 5.12.2023 od 7:00 hod. do 17:00 hod. bude obmedzená dodávka tepla pre ústredné kúrenie a výrobu teplej úžitkovej vody z dôvodu odstávky elektriky na kotolni CTZ od Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti pre práce na vysokom napätí.

Oznam o zahájení vykurovacej sezóny 2023/2024 v meste Detva

Spoločnosť BYTES, s.r.o., Detva bola dňom 1.9.2023 pripravená na zahájenie novej vykurovacej sezóny 2023/2024.

Vzhľadom na splnené podmienky na dodávku tepla v zmysle platnej legislatívy Vám oznamujeme, že aktuálna vykurovacia sezóna bude zahájená dňa

6.10.2023

s postupným nábehom jednotlivým etáp, odovzdávacích staníc tepla a odberných miest.

Vyzývame obyvateľov, aby si skontrolovali vykurovací systém v byte, či dome a odvzdušnili radiátory v bytoch na naj-vyššom poschodí. Je dôležité, aby vykurovacie telesá (termostatické hlavice na radiátoroch) vo všetkých bytoch boli ešte pred spustením vykurovania otvorené na maximum. Predíde sa tým komplikáciám so zavzdušnením systému.

Oznam o zahájení vykurovacej sezóny 2022/2023 v meste Detva

Spoločnosť BYTES, s.r.o., Detva bola dňom 1.9.2022 pripravená na zahájenie novej vykurovacej sezóny 2022/2023.

Vzhľadom na splnené podmienky na dodávku tepla v zmysle platnej legislatívy Vám oznamujeme, že aktuálna vykurovacia sezóna bude zahájená dňa

20.9.2022

s postupným nábehom jednotlivým etáp, odovzdávacích staníc tepla a odberných miest.

Vyzývame obyvateľov, aby si skontrolovali vykurovací systém v byte, či dome a odvzdušnili radiátory v bytoch na naj-vyššom poschodí. Je dôležité, aby vykurovacie telesá (termostatické hlavice na radiátoroch) vo všetkých bytoch boli ešte pred spustením vykurovania otvorené na maximum. Predíde sa tým komplikáciám so zavzdušnením systému.