Otvorené miesta prvého kontaktu

Oznámenie: 

Oznamujeme Vám, že za prísnych hygienických opatrení, ktoré stanovila vláda Slovenskej republiky, bude od 14.5.2020 otvorené miesto prvého kontaktu M.R.Štefánika 5, Detva a prevádzka Hriňová, ulica Jarmočná.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR nariadil:

  • vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
  • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
  • v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre,
  • počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,
  • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

 

vedenie spoločnosti BYTES, s.r.o.

Zelené mestá aj vďaka CZT (centrálne zásobovanie teplom)

CZT je ekologické

Mnohí ani netušia, že aj to, čím kúrime, môže ovplyvniť kvalitu životného prostredia a že medzi najekologickejšie spôsoby vykurovania patrí centrálne zásobovanie teplom – CZT.

Vďaka systémom CZT už viac nemusí mať každá budova v meste vlastný komín a zdroj na výrobu tepla, ale teplo sa vyrobí spoločne v jednom centrálnom zdroji a prostredníctvom podzemných rozvodov sa dodá do viacerých budov súčasne. Vďaka tomu boli nahradené stovky komínov jedným, ktorý je situovaný spravidla na okraji mesta, mimo obytnej zóny. Preto naše mestá a obce, ktoré disponujú CZT patria k najmenším producentom emisií z vykurovania v rámci CZT. CZT je ekologické a pohodlné. Chráni naše ovzdušie a zdravie.

 

CZT je pohodlné

Výhodou CZT je, že je to systém, ktorý je pod kontrolou, riadia ho odborníci 24 hodín denne a 365 dní v roku.

Odberateľom odpadá starosť o zabezpečenie paliva, jeho distribúciu, o správne nastavenie a chod spaľovacieho zariadenia, jeho servis, údržbu a revízie.  Odberateľ len využíva benefit toho pohodlia, ktoré získava. Vďaka systémom CZT už viac nemusí mať každá budova v meste vlastný komín a zdroj na výrobu tepla, ale teplo sa vyrobí spoločne v jednom centrálnom zdroji a prostredníctvom podzemných rozvodov sa dodá do viacerých budov súčasne. Vďaka tomu boli nahradené stovky komínov jedným, ktorý je situovaný spravidla na okraji mesta, mimo obytnej zóny. Preto naše mestá a obce, ktoré disponujú CZT patria k najmenším producentom emisií z vykurovania v rámci CZT. CZT je ekologické a pohodlné. Chráni naše ovzdušie a zdravie.

CZT je moderné

Tam kde je rozvinuté CZT majú ľudia čistejšie ovzdušie a Smart energiu. Teda energiu vyrobenú efektívne, nízkouhlíkovými spôsobmi.

Do modernizácie systémov CZT boli len v posledných desiatich rokoch investované milióny a milióny eur. Dôraz pri investovaní je kladený na ekológiu a efektívnosť celého systému. Čím ďalej, tým viac sa používajú obnoviteľné zdroje energie. Svet dnes prechádza na Smart systémy CZT 4. generácie. Jednoducho povedané, kumulovať a skladovať v tepelnej infraštruktúre teplo z rôznych zdrojov, vrátane obnoviteľných, z rôznych prevádzok, teplo, ktoré dnes uniká do ovzdušia. A toto dokážu len centrálne systémy.

 

Čistiareň šatstva otvorená

Oznamujeme Vám, že za prísnych hygienických opatrení, ktoré stanovila vláda Slovenskej republiky, bude od 31.3.2020 otvorená prevádzka čistiareň šatstva.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR nariadil:

  • vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
  • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
  • v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre,
  • počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,
  • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

 

vedenie spoločnosti BYTES, s.r.o.

Oznámenie

Vzhľadom na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu na Slovensku a nariadením vlády Slovenskej republiky bude naša spoločnosť fungovať v núdzovom režime. Prevádzky čistiareň šatstva, miesto prvého kontaktu, M.R.Štefánika 5, Detva a prevádzka Hriňová, ulica Jarmočná budú od dnes 16.3.2020 až do odvolania zatvorené. V prípade potreby nás kontaktujte elektronicky na adrese bytes@bytes.sk. Platby za služby spojené s užívaním bytu realizujte bezhotovostným platobným stykom. Pri bezhotovostných platbách uvádzajte variabilný symbol a číslo účtu uvedené v mesačnom predpise. Ďakujeme za porozumenie.

vedenie spoločnosti BYTES, s.r.o.