Počas koronakrízy míňame viac teplej vody

Podľa teplárov sa však domácnosti nemusia obávať zvýšených nákladov.

Mnohé domácnosti počas marcových a aprílových karanténnych opatrení míňali o niečo viac teplej vody ako bežne a obávajú sa zvýšených nákladov. Teplári nateraz odhadujú že sa v domácnostiach v týchto mesiacoch zvýšila  spotreba teplej vody v priemere o  8 %, čo podľa nich  z pohľadu celého roka nebude mať významný dopad na celkové náklady.  

Počas karanténnych opatrení trávili Slováci väčšinu času doma, čo sa odrazilo aj na spotrebe teplej vody. Teplári odhadujú, že počas karanténnych opatrení vzrástla spotreba teplej vody v domácnostiach v priemere o  8 %. Dôvodov môže byť viacero, obmedzenia však mohli spôsobiť sekundárny efekt, ktorý sa odrazil na spotrebe teplej vody v domácnostiach. Podľa štatistík spoločnosti Google sa pohyb osôb počas marca a apríla znížil o 90 %. Práve toto zdržiavanie sa viacerých členov rodiny v domácnostiach z dôvodu uzavretia škôl, škôlok či z dôvodu obmedzenia prevádzok malo podľa teplárov vplyv aj na zvýšenie spotreby teplej vody kvôli:

  • častejšiemu umývaniu rúk z dôvodu prevencie pred vírusom COVID-19 v súvislosti s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva,
  • častejšiemu vareniu, pečeniu a umývaniu riadu
  • častejšiemu upratovaniu,
  • iné dôvody (domáce kozmetické a kadernícke úpravy).

SZVT odhaduje, že jedným z dôvodov zvýšenia spotreby mohli byť aj veľkonočné sviatky. Tie tento rok strávili Slováci doma, počas nich bol vyhlásený zákaz vychádzania.

Napriek tomu, že v marci a apríli vzrástla spotreba teplej vody, z pohľadu celého roka to nebude mať významný dopad na celkové náklady. Okrem toho  počas týchto mesiacov bolo mimoriadne teplé počasie a v bytoch sa menej kúrilo, a tak sa odberatelia  nemusia obávať  zvýšených nákladov.

Ako uviedol predseda predstavenstva SZVT Ing. Stanislav Janiš: Uvedomujeme si  naliehavosť situácie  v našej krajine.  Výrobcovia a dodávatelia tepla, ako jeden zo strategických dodávateľov energií pre obyvateľstvo, spravili všetky dostupné opatrenia na zabezpečenie nepretržitej dodávky tepla a TÚV pre širokú verejnosť. Aj napriek zložitej situáciu teplári pracujú nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Vytvorili náhradné tímy pre prípad nákazy v tej ktorej spoločnosti a fungujú v krízovom režime s maximálnym možným obmedzením osobných kontaktov za účelom dlhodobého zabezpečenia dodávok pre obyvateľstvo. Našou prioritou je zabezpečiť plynulú dodávku tepla a teplej vody, aby odberatelia mali nerušené dni aj počas koronakrízy.“

Otvorené miesta prvého kontaktu

Oznámenie: 

Oznamujeme Vám, že za prísnych hygienických opatrení, ktoré stanovila vláda Slovenskej republiky, bude od 14.5.2020 otvorené miesto prvého kontaktu M.R.Štefánika 5, Detva a prevádzka Hriňová, ulica Jarmočná.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR nariadil:

  • vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
  • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
  • v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre,
  • počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,
  • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

 

vedenie spoločnosti BYTES, s.r.o.

Zelené mestá aj vďaka CZT (centrálne zásobovanie teplom)

CZT je ekologické

Mnohí ani netušia, že aj to, čím kúrime, môže ovplyvniť kvalitu životného prostredia a že medzi najekologickejšie spôsoby vykurovania patrí centrálne zásobovanie teplom – CZT.

Vďaka systémom CZT už viac nemusí mať každá budova v meste vlastný komín a zdroj na výrobu tepla, ale teplo sa vyrobí spoločne v jednom centrálnom zdroji a prostredníctvom podzemných rozvodov sa dodá do viacerých budov súčasne. Vďaka tomu boli nahradené stovky komínov jedným, ktorý je situovaný spravidla na okraji mesta, mimo obytnej zóny. Preto naše mestá a obce, ktoré disponujú CZT patria k najmenším producentom emisií z vykurovania v rámci CZT. CZT je ekologické a pohodlné. Chráni naše ovzdušie a zdravie.

 

CZT je pohodlné

Výhodou CZT je, že je to systém, ktorý je pod kontrolou, riadia ho odborníci 24 hodín denne a 365 dní v roku.

Odberateľom odpadá starosť o zabezpečenie paliva, jeho distribúciu, o správne nastavenie a chod spaľovacieho zariadenia, jeho servis, údržbu a revízie.  Odberateľ len využíva benefit toho pohodlia, ktoré získava. Vďaka systémom CZT už viac nemusí mať každá budova v meste vlastný komín a zdroj na výrobu tepla, ale teplo sa vyrobí spoločne v jednom centrálnom zdroji a prostredníctvom podzemných rozvodov sa dodá do viacerých budov súčasne. Vďaka tomu boli nahradené stovky komínov jedným, ktorý je situovaný spravidla na okraji mesta, mimo obytnej zóny. Preto naše mestá a obce, ktoré disponujú CZT patria k najmenším producentom emisií z vykurovania v rámci CZT. CZT je ekologické a pohodlné. Chráni naše ovzdušie a zdravie.

CZT je moderné

Tam kde je rozvinuté CZT majú ľudia čistejšie ovzdušie a Smart energiu. Teda energiu vyrobenú efektívne, nízkouhlíkovými spôsobmi.

Do modernizácie systémov CZT boli len v posledných desiatich rokoch investované milióny a milióny eur. Dôraz pri investovaní je kladený na ekológiu a efektívnosť celého systému. Čím ďalej, tým viac sa používajú obnoviteľné zdroje energie. Svet dnes prechádza na Smart systémy CZT 4. generácie. Jednoducho povedané, kumulovať a skladovať v tepelnej infraštruktúre teplo z rôznych zdrojov, vrátane obnoviteľných, z rôznych prevádzok, teplo, ktoré dnes uniká do ovzdušia. A toto dokážu len centrálne systémy.