Spoločnosť BYTES s.r.o. Detva je dodávateľom tepla z centrálneho zásobovania teplom pre Mesto Detva, ako aj správca bytových domov, ktoré majú vlastné plynové kotolne.

V súčasnosti keď cena energií prudko stúpa, náklady na výrobu tepla sa enormne zvyšujú ako pre domácnosti tak aj pre výrobné podniky a organizácie.

Naša spoločnosť už 12 rokov vyrába a dodáva teplo do CZT z obnoviteľných zdrojov drevná štiepka, slama a len malé percento zo zemného plynu.

Zásluhou dlhoročných skúseností a profesionálnej práci našich zamestnancov sme zodpovedne vzali na vedomie avizovaný nárast cien energií .Pravidelným a dôsledným sledovaním cien komodít, uzatvorili zmluvy na dodávku zemného plynu a elektrickej energie včas, , čím sme znovu zastabilizovali cenu tepla z CZT pre odberateľov Mesta Detva, ako už za posledných 6 rokov a nebude sa meniť ani v r. 2022.

Zmluvu na dodávku zemného plynu sme včas uzatvorili aj pre bytové domy v našej správe, ktoré majú vlastné plynové kotolne v Detve, Hriňovej, Kokave a v Zlatne.
Týmto sme zabránili dramatickému nárastu nákladov na výrobu tepla aj pre domácnosti v týchto bytových domoch, ktoré v porovnaní s inými domácnosťami narastajú v priemere až o 70%.

Môžeme našim odberateľom tepla v Meste Detva a domácnostiam v bytových domoch v našej správe, ktoré majú vlastné plynové kotolne oznámiť, že zvyšovanie ceny tepla v r. 2022 sa ich nedotkne.

Vedenie spoločnosti BYTES s.r.o.

 

Odporúčané príspevky