Byty - Teplo - Služby

Hľadáte dôveryhodného partnera na výkon správy Vášho domu, rozhodli ste sa zmeniť správcu, stanete sa vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru a potrebujete zabezpečiť správu Vášho domu ?

Kontaktujte nás Viac o nás

Sme váš partner pre pohodlné bývanie.

BYTES s.r.o. zabezpečuje všetky potrebné služby pre vaše pohodlné a bezproblémové bývanie - správu bytov, výrobu a dodávku tepla a všetky servisné práce.

Predmet činnosti spoločnosti BYTES, s.r.o.

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou a zápisom do Obchodného registra dňa 15.12.1993 , Oddiel Sro, vložka č. 1577/S. Spoločnosť je právnickou osobou s vlastnou subjektivitou.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba tepla a teplej úžitkovej vody pre mesto Detva. Strategický cieľ spoločnosti je prebudovať zastarané nesúrodé tepelné hospodárstvo, atomizované do štyroch nezávislých okruhov na jeden kompaktný systém zásobovania teplom a TÚV pre celé mesto, postavený prioritne na báze využívania obnoviteľných zdrojov zabezpečený modernými technickými zariadeniami.

Dôsledkom realizácie bude a čiastočne už aj je stabilizácia ceny tepla pre koncového užívateľa a prioritné využitie regionálnych zdrojov na výrobu tepla pre mesto Detva. Spoločnosť BYTES, s.r.o. je orientovaná na zákazníka a uspokojovanie jeho potrieb a požiadaviek.