Byty - Teplo - Služby

Hľadáte dôveryhodného partnera na výkon správy Vášho domu, rozhodli ste sa zmeniť správcu, stanete sa vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru a potrebujete zabezpečiť správu Vášho domu ?

Kontaktujte nás Viac o nás

BYTES S MAFIOU NEPODNIKÁ

DETVA (24. 9. 2018) – BYTES, s.r.o. ostro vylučuje spájanie s akýmikoľvek kriminálnymi aktivitami či kriminálnym prostredím, ktoré sa objavilo v poslednom čase v médiách. Medializáciu Detvianskeho tepelného hospodárstva v negatívnom svetle, vníma ako predvolebný boj, do ktorého sa však odmieta nechať vtiahnuť.

V uplynulých dňoch sa spoločnosť BYTES stala objektom záujmu autora blogov a niektorých médií v súvislosti so súkromnými aktivitami niektorých jej externých dodávateľov, či spolupracovníkov. Spoločnosť  po upozornení z externého prostredia okamžite začala preverovanie pracovnoprávnych a zmluvných vzťahov a všetky, ktoré by mohli znamenať pre BYTES reputačné či iné ohrozenie, okamžite ukončila, alebo vo veľmi krátkom čase ukončí.

,,Odmietame tendenčné formulácie, ktoré naznačujú, že by sme doteraz podozrenia z kriminálneho správania tolerovali. Sme súkromná spoločnosť venujúca sa energetike. Nemáme možnosť preverovať súkromné aktivity našich externých dodávateľov. Ak budú potvrdené niektoré medializované skutočnosti, ktoré ohrozia meno spoločnosti BYTES, okamžite podnikneme právne kroky,“ komentuje Ján Budač, konateľ spoločnosti BYTES, s.r.o.

Spoločnosť sa tiež zásadne ohradzuje voči navodzovaniu dojmu, že má nejasnú vlastnícku štruktúru, alebo jej hospodárenie by bolo netransparentné.

,,BYTES si do bodky plní všetky zákonné povinnosti, jasne informuje všetkých spoločníkov vrátane mesta o svojom hospodárení, jej vlastnícka štruktúra je absolútne zrejmá, výsledky sú auditované a plne sa zodpovedá dozornej rade, ktorú tvoria zástupcovia mesta. Výsledky jej hospodárenia sú preto verejne dostupné z otvorených zdrojov, a akékoľvek spochybňovanie transparentnosti preto považujeme za  nepochopiteľné“ vysvetľuje Ján Budač.

,,BYTES realizoval a realizuje masívne investície do moderných technológií a obnovy tepelných rozvodov rádovo v miliónoch EUR. Aj napriek tomu dnes poskytuje obyvateľom Detvy teplo za bezkonkurenčne najvýhodnejších podmienok v širokom okolí. Cena za teplo v Detve patrí medzi najnižšie na Slovensku. Ekologický systém vykurovania, aj ekonomické fungovanie spoločnosti je  dávané za príklad iným mestám. Efektivitu čerpania Eurofondov vyzdvihli priamo zástupcovia Európskej únie, ktorí prišli na ich využitie dohliadnuť. Projekt spoločnosti BYTES bol vyhodnotený ako druhý najlepší na Slovensku. To sú overiteľné fakty, ktoré ponúkame namiesto hmlistých, zlomyseľných a ničím nepodloženým špekuláciám“ dodáva Budač

Spoločnosť BYTES sa zároveň ohradzuje proti medializovaným informáciám navodzujúcim dojem, že údajne mala umožniť spoločnosti NETSPACE načierno uložiť infraštruktúru pre internetové vedenie do výkopov pre teplovodné rozvody.

,,Ani v jednom úseku trasy výkopu nebolo spoločnosti NETSPACE umožnené uložiť svoju chráničku optického vedenia! Miesta kde sú naše trasy teplovodov  v súbehu alebo pri križovaní s vedením spoločnosti NETSPACE s.r.o. nie sú s našim súhlasom, pretože vo všetkých vyjadreniach spoločnosti BYTES s.r.o. k stavebným konaniam, (a aj pre iných prevádzkovateľov podobných služieb v meste Detva) sme nekompromisne žiadali  dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona  657/2004, o tepelnej energetike podľa § 36 ods. 2 a 3.“ konštatuje Budač.

,,V závere chceme uviesť, že chápeme, že tepelné hospodárstvo je významnou komunálnou témou. Zároveň si však dovoľujeme upozorniť, že BYTES je právnickou osobou, v ktorej je mesto  menšinovým vlastníkom. A že práve vďaka tomu, prešla významným konsolidačným procesom, vďaka ktorému dnes patrí medzi najmodernejšie a najefektívnejšie fungujúce tepelné hospodárstvo na Slovensku. A vďaka  fondom , ktoré spoločnosť získala na vybudovanie CTZ na biomasu a výmenu teplovodných rozvodov a výmeničiek , majú občania Detvy jednu z najnižších cien tepla na Slovensku. Aj preto opätovne odmietame stať sa súčasťou predvolebného boja. Politika nie je naše pole, preto považujeme za neférové, že sme na toto bojové pole vťahovaní. V prípade ďalších krivých útokov, ktoré by viedli k poškodeniu dobrého mena spoločnosti, budeme zvažovať vyvodenie právnych krokov voči ich autorom. Ctíme slobodu slova, no zároveň sme presvedčení, že máme právo na ochranu dobrého mena spoločnosti pred zlomyseľným nepravdivým ohováraním“ uzavrel konateľ spoločnosti Ing. Ján Budáč


Zaradené pod Aktuality dňa 25. septembra 2018 od bytes.

Nechaj odpoveď