Byty - Teplo - Služby

Hľadáte dôveryhodného partnera na výkon správy Vášho domu, rozhodli ste sa zmeniť správcu, stanete sa vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru a potrebujete zabezpečiť správu Vášho domu ?

Kontaktujte nás Viac o nás

Oznam o zahájení vykurovacej sezóny 2019/2020 v meste Detva

Oznam o zahájení vykurovacej sezóny 2019/2020 v meste Detva

Spoločnosť‘ BYTES, s.r.o., Detva bola dňom 1.9.2019 pripravená na zahájenie novej vykurovacej sezóny 2019/2020.

Vzhľadom na splnené podmienky na dodávku tepla v zmysle platnej legislatívy Vám oznamujeme, že aktuálna vykurovacia sezóna bola zahájená dňa 23. 9.2019 s postupným nábehom jednotlivých etáp, odovzdávacích staníc tepla a odberných miest.

Vyzývame obyvateľov, aby si skontrolovali vykurovací systém v byte, či dome a odvzdušnili radiátory v bytoch na najvyššom poschodí. Je dôležité, aby vykurovacie telesá (termostatické hlavice na radiátoroch) vo všetkých bytoch boli ešte pred spustením vykurovania otvorené na maximum. Predíde sa tým komplikáciám so zavzdušnením systému.

 

BYTES s.r.o Detva – výrobca tepla z biomasy a centrálny dodávateľ tepla v meste Detva


Zaradené pod Aktuality dňa 23. septembra 2019 od bytes.

Nechaj odpoveď