CZT je ekologické

Mnohí ani netušia, že aj to, čím kúrime, môže ovplyvniť kvalitu životného prostredia a že medzi najekologickejšie spôsoby vykurovania patrí centrálne zásobovanie teplom – CZT.

Vďaka systémom CZT už viac nemusí mať každá budova v meste vlastný komín a zdroj na výrobu tepla, ale teplo sa vyrobí spoločne v jednom centrálnom zdroji a prostredníctvom podzemných rozvodov sa dodá do viacerých budov súčasne. Vďaka tomu boli nahradené stovky komínov jedným, ktorý je situovaný spravidla na okraji mesta, mimo obytnej zóny. Preto naše mestá a obce, ktoré disponujú CZT patria k najmenším producentom emisií z vykurovania v rámci CZT. CZT je ekologické a pohodlné. Chráni naše ovzdušie a zdravie.

 

CZT je pohodlné

Výhodou CZT je, že je to systém, ktorý je pod kontrolou, riadia ho odborníci 24 hodín denne a 365 dní v roku.

Odberateľom odpadá starosť o zabezpečenie paliva, jeho distribúciu, o správne nastavenie a chod spaľovacieho zariadenia, jeho servis, údržbu a revízie.  Odberateľ len využíva benefit toho pohodlia, ktoré získava. Vďaka systémom CZT už viac nemusí mať každá budova v meste vlastný komín a zdroj na výrobu tepla, ale teplo sa vyrobí spoločne v jednom centrálnom zdroji a prostredníctvom podzemných rozvodov sa dodá do viacerých budov súčasne. Vďaka tomu boli nahradené stovky komínov jedným, ktorý je situovaný spravidla na okraji mesta, mimo obytnej zóny. Preto naše mestá a obce, ktoré disponujú CZT patria k najmenším producentom emisií z vykurovania v rámci CZT. CZT je ekologické a pohodlné. Chráni naše ovzdušie a zdravie.

CZT je moderné

Tam kde je rozvinuté CZT majú ľudia čistejšie ovzdušie a Smart energiu. Teda energiu vyrobenú efektívne, nízkouhlíkovými spôsobmi.

Do modernizácie systémov CZT boli len v posledných desiatich rokoch investované milióny a milióny eur. Dôraz pri investovaní je kladený na ekológiu a efektívnosť celého systému. Čím ďalej, tým viac sa používajú obnoviteľné zdroje energie. Svet dnes prechádza na Smart systémy CZT 4. generácie. Jednoducho povedané, kumulovať a skladovať v tepelnej infraštruktúre teplo z rôznych zdrojov, vrátane obnoviteľných, z rôznych prevádzok, teplo, ktoré dnes uniká do ovzdušia. A toto dokážu len centrálne systémy.

 

Odporúčané príspevky