Byty - Teplo - Služby

Hľadáte dôveryhodného partnera na výkon správy Vášho domu, rozhodli ste sa zmeniť správcu, stanete sa vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru a potrebujete zabezpečiť správu Vášho domu ?

Kontaktujte nás Viac o nás

Zelené mestá aj vďaka CZT (centrálne zásobovanie teplom)

Zelené mestá aj vďaka CZT (centrálne zásobovanie teplom)

CZT je ekologické

Mnohí ani netušia, že aj to, čím kúrime, môže ovplyvniť kvalitu životného prostredia a že medzi najekologickejšie spôsoby vykurovania patrí centrálne zásobovanie teplom – CZT.

Vďaka systémom CZT už viac nemusí mať každá budova v meste vlastný komín a zdroj na výrobu tepla, ale teplo sa vyrobí spoločne v jednom centrálnom zdroji a prostredníctvom podzemných rozvodov sa dodá do viacerých budov súčasne. Vďaka tomu boli nahradené stovky komínov jedným, ktorý je situovaný spravidla na okraji mesta, mimo obytnej zóny. Preto naše mestá a obce, ktoré disponujú CZT patria k najmenším producentom emisií z vykurovania v rámci CZT. CZT je ekologické a pohodlné. Chráni naše ovzdušie a zdravie.

 

CZT je pohodlné

Výhodou CZT je, že je to systém, ktorý je pod kontrolou, riadia ho odborníci 24 hodín denne a 365 dní v roku.

Odberateľom odpadá starosť o zabezpečenie paliva, jeho distribúciu, o správne nastavenie a chod spaľovacieho zariadenia, jeho servis, údržbu a revízie.  Odberateľ len využíva benefit toho pohodlia, ktoré získava. Vďaka systémom CZT už viac nemusí mať každá budova v meste vlastný komín a zdroj na výrobu tepla, ale teplo sa vyrobí spoločne v jednom centrálnom zdroji a prostredníctvom podzemných rozvodov sa dodá do viacerých budov súčasne. Vďaka tomu boli nahradené stovky komínov jedným, ktorý je situovaný spravidla na okraji mesta, mimo obytnej zóny. Preto naše mestá a obce, ktoré disponujú CZT patria k najmenším producentom emisií z vykurovania v rámci CZT. CZT je ekologické a pohodlné. Chráni naše ovzdušie a zdravie.

CZT je moderné

Tam kde je rozvinuté CZT majú ľudia čistejšie ovzdušie a Smart energiu. Teda energiu vyrobenú efektívne, nízkouhlíkovými spôsobmi.

Do modernizácie systémov CZT boli len v posledných desiatich rokoch investované milióny a milióny eur. Dôraz pri investovaní je kladený na ekológiu a efektívnosť celého systému. Čím ďalej, tým viac sa používajú obnoviteľné zdroje energie. Svet dnes prechádza na Smart systémy CZT 4. generácie. Jednoducho povedané, kumulovať a skladovať v tepelnej infraštruktúre teplo z rôznych zdrojov, vrátane obnoviteľných, z rôznych prevádzok, teplo, ktoré dnes uniká do ovzdušia. A toto dokážu len centrálne systémy.

 


Zaradené pod Aktuality, Slider dňa 13. mája 2020 od bytes.

Komentáre sú zakázané.