Byty - Teplo - Služby

Hľadáte dôveryhodného partnera na výkon správy Vášho domu, rozhodli ste sa zmeniť správcu, stanete sa vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru a potrebujete zabezpečiť správu Vášho domu ?

Kontaktujte nás Viac o nás

Očakávaná výzva na rekonštrukciu teplovodov pre výrobcov a distribútorov tepla je už zverejnená

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila 3.3.2017 20.VÝZVU NA PREKLADANIE ŽIADOSTI O POSKYTOVANIE NENAVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU. Zameranie- Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla, kód výzvy- OPKZP-POI4-SC451-2017-20.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v tepelnej energetike na základe a v súlade s povolením podľa §5 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z.z o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. (oprávnením na podnikanie na výrobu a rozvod tepla alebo na rozvod tepla podľa § 2 písm. g₎ zákona o tepelnej energetike vydaným  najneskôr k 1.januáru 2015 na dobu neurčitú.

Link na výzvu – http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/03/20-Vyzva-na-predkladanie-ZoNFP-CZT.pdf

Spoločnosť BYTES  s r.o. , ako jediný oprávnený žiadateľ vo vyhradenom území mesta Detva aktívne pracuje na podkladoch potrebných k podaniu žiadosti o dotáciu, a tak ako sme informovali verejnosť  uchádzame sa  o jej čerpanie  s cieľom dokončiť zrekonštruovanie tepelného hospodárstva  v meste Detva.

Vedenie spoločnosti BYTES s.r.o.


Zaradené pod Aktuality dňa 13. marca 2017 od Bytes s.r.o..

Komentáre sú zakázané.