Moderný dizajn, prehľadná štruktúra, jednoduchá orientácia, komplexné informácie na jednom mieste – to sú hlavné atribúty novej web stránky spoločnosti BYTES s.r.o., ktorá bola spustená do prevádzky na adrese www.bytes.sk.

Všetky dôležité údaje a najnovšie informácie nájdete na ľavej strane stránky. V informačných sekciách nájdete na stiahnutie aj rôzne dokumenty a formuláre. V časti Aktuality sa budete môcť pri niektorých príspevkoch zapájať do diskusie, a vyjadriť tak svoj názor k dannej problematike.

Odporúčané príspevky